POCU ID 107120

POCU ID 106757

CautareMobilitate 2019-2020

Centrele de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, proba scrisa si probe practice

Programare candidați inspecțiii la clasă

Programare candidați probe practice 

Reprogramări candidați